Aquest 2022 portem a la ràdio una selecció dels CAT de Setmana més aclamats. Escolta’ls aquí:

Els estanys de Gerber

La Noguera Pallaresa per la Perosa

La riu Tet sota la Bollosa

De Dorres a Bell-lloc

La presó de Busa

Del Llaers al castell de Milany

La via del Nicolau

Els estanys de Gerber

Del castell de Llaers al castell de Milany

La Noguera Pallaresa de la Perosa a Montgosso

La presó de Busa

De Dorres a Bell-lloc

El Tet sota la Bollosa

La via del Nicolau